Ювелірні техніки

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Курс спрямований на отримання студентами навичок у створенні ювелірного виробу - від стадії ідеї, розробки ескізу на папері або за допомогою комп'ютерних програм, до втілення в матеріалі (мідь, латунь, бронза), отримання досвіду у техніці емальєрства - гарячої та холодної емалі

Мета курсу

Розширення базової фахової компетентності (за спеціальністю)

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент має отримати знання та навички з теорії та практики ювелірної справи, ознайомитися з основними техніками художньої обробки металу, вміння самостійно створити ювелірний виріб низького рівня складності

Автори курсу

Олександра Володимирівна Барбалат

Підрозділ

Кафедра образотворчого мистецтва ,
Інститут мистецтв

Викладачі

Олександра Володимирівна Барбалат

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (8) 0 0 4 4 0 0