Інформатизація соціальної сфери і управління

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

В курсі на професійному рівні викладено принципи функціонування комунікаційних інститутів в умовах розвитку інформаційного суспільства, соціокультурні аспекти функціонування інформаційно-комунікаційних систем, особливості управління інформаційними системами і ресурсами із використанням технічних засобів та інформаційно-комунікаційних технологій на засадах інформаційного менеджменту та соціальної інформатики.

Мета курсу

формування професійних знань по питанням інформатизації соціальної сфер та управління, прфесійне користування ресурсами із використанням технічних засобів та інформаційно-комунікаційних технологій на засадах інформаційного управління та соціальної інформатики в умовах розвитку інформаційного суспільства.

Програмні результати навчання

- знання та розуміння, що належать до актуальних напрямів наукових досліджень в соціальній інформатиці, таких як формування єдиного інформаційного простору соціальної сфери з використанням сучасних ІКТ, управління інформаційними системами і ресурсами, соціальна статистика, методологія і методи наукових досліджень. - знання і навички із моделювання соціальних процесів, програмних засобів обробки даних соціальної сфери для прийняття управлінських рішень, сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні соціальними системами. - здатність вимірювати фізичні й інші показники соціальної інформатики для виконання досліджень шляхом планування, виконання та аналізу експериментів, досліджуючи отримані результати в контексті існуючих теорій, робити відповідні висновки, враховуючи ступінь невизначеності. - здатність критично аналізувати публікації на цю тему.

Автори курсу

Ірина Вікторівна Машкіна

Підрозділ

Кафедра комп`ютерних наук і математики,
Факультет інформаційних технологій та управління

Викладачі

Тетяна Іванівна Носенко

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (5) 0 0 5 0 0 0