Секція "Фітнес-пілатес"

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Дисципліна належить до циклу професійно-практичної підготовки бакалаврів усіх напрямів. Теорія та методика  практичних занять у секції пілатесу передбачає оволодіння студентом сучасними знаннями, практичними уміннями і навичками щодо всебічного розвитку рухових якостей, формами, методами та засобами фізичної культури і спорту.

Мета курсу

Послідовне практичне формування життєво важливих рухових якостей та функціональних можливостей особистості шляхом залучення до регулярних практичних занять у секції пілатесу.

Програмні результати навчання

Здатність застосовувати на практиці знання щодо проведення практичних занять у секції пілатесу; вміння розробляти індивідуальні плани тренування гнучкості, сили, координації та витривалості; оволодіння методами дозування фізичних навантажень та самоконтролю під час навчальних і самостійних занять; засвоєння вимог техніки безпеки.

Автори курсу

Оксана Володимирівна Зеленюк

Підрозділ

Кафедра спорту та фітнесу,
Факультет здоров`я, фізичного виховання і спорту

Викладачі

Ірина Ігорівна Бистра, Наталія Григорівна Гаврилова, Світлана Миколаївна Морозова

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0