Гендерна педагогіка

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Мета курсу

вдосконалення світоглядної та громадянської компетентності

Програмні результати навчання

Знання про сутність основних концепцій гендерної педагогіки; особливості розвитку гендерної теорії в українській педагогіці; вміння підбирати комплекс оптимальних методів для здійснення діагностики гендерної культури школярів; володіння навичками діагностики методів статево-рольового виховання та оцінювання тенденції його розвитку

Автори курсу

Викладачі

Мельниченко Ольга Володимирівна

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 0 0 4
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 12
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 16
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 8
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 84

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0