Самомаркетинг і самобрендинг журналіста

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Курс  знайомить студентів із основними технологіями просування журналіста як бренду, технологіями формування іміджу з метою фахового самопросування

Мета курсу

Поглиблення знань у галузі практичної журналістики

Програмні результати навчання

Отримання знань, умінь і навичок для успішного працевлаштування, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці та розвиток кар`єри

Автори курсу

Оксана Валеріївна Журавська

Викладачі

Олена Анатоліївна Росінська

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0