Алгоритм розв’язання педагогічних задач

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Дисципліна спрямована на формування рефлексивно-аналітичних умінь педагога у засіб розв’язання професійно-педагогічних задач

Мета курсу

розвиток комунікативної та самоосвітньої компетентності

Програмні результати навчання

Знання про психолого-педагогічні особливості учнів різних вікових категорій; уміння враховувати вікові та індивідуальні особливості учнів в освітньому процесі, вміння аналізувати професійно- особистісні якості вчителя; володіння аналітичними комунікативними навичками, різними типами рефлексії

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 8 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 28 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 8 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 76 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0