Виставкова діяльність

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Дисципліна орієнтована на отримання системного уявлення про сутність і місце виставкової діяльності у системі комунікацій підприємства, основні тенденції розвитку виставкового ринку в Україні та світі; формує практичні навички, раціональні підходи щодо організації і проведення виставкової діяльності підприємств і установ різних галузей економіки.

Мета курсу

Дисципліна спрямована на формування загальних організаційно-управлінських та інформаційних програмних компетентностей щодо використання виставок та ярмарків як інструментів комунікації підприємств і установ як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках

Програмні результати навчання

Опанування дисципліни дозволяє отримати такі програмні результати освітньої програми підготовки бакалаврів: - здатність застосовувати у майбутній професійній діяльності основні поняття виставкової діяльності, законодавчі акти та нормативно-методичні (міжгалузеві й галузеві) документи, що регламентують виставкову діяльність; класифікувати виставкові заходи; здійснювати аналіз виставкового ринку для провадження ефективної виставкової діяльності підприємств і установ різних галузей економіки; здійснювати планування участі у виставці, підготовку до участі у виставці, ефективно використовувати інструменти залучення відвідувачів, організовувати і проводити івент-заходи, здійснювати післявиставковий маркетинг

Підрозділ

Кафедра бібліотекознавства та інформології,
Інститут журналістики

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 4 4 0 0 0