Тренінг розвитку властивостей самоактуалізованої особистості


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

дисципліна пропонує проаналізувати і розвинути властивості самоактуалізованої особистості, розкрити особистісний  потенціал у процесі професійної підготовки

Мета курсу

розширення загальних компетентностей «Здатність до ефективної реалізації потенційних можливостей, самовдосконалення та самоактуалізації»

Програмні результати навчання

Уміння ефективно реалізовувати свій потенціал, приймати себе, довіряти власному «Я», конструктивно взаємодіяти з іншими людьми, ефективно планувати свій час, адекватно вибудовувати життєві плани, цілі, коригувати їх.

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0