Анімація в рекламі

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни: практичні знання, вміння та навички у створенні анімаційної реклами та відео-презентацій з використанням об’єктів анімації. Завдання курсу: набуття базових знань із комп’ютерної графіки, етапів створення анімаційної телереклами та відео-презентацій з використанням анімації, опанування практичних навичок у створенні анімованих відео-роликів; вивчення комп’ютерних програм, що застосовуються при створенні анімації, стилізації та використання нових матеріалів в анімації, взаємодії образу та тексту для збільшення ефекту на глядача; ознайомлення з технічними вимогами, формування цілісного уявлення про новітні тенденції телереклами; розвиток художнього смаку та набуття практичних навичок в роботі. Курс розрахований на студентів різних спеціальностей, містить відомості, необхідні для всебічного виховання особистості незалежно від віку та фаху. Повинен зацікавити всіх замкнутістю циклу в рамках курсу, від створення мети, встановлення завдання, проектування, збору інформації, редагування, художнього оформлення, наповнення і розповсюдження.

Мета курсу

Мета курсу – розширення загальних компетентностей в предметній галузі. Оволодіння знаннями та вміннями: використання комп’ютерної графіки в телевізійній рекламі та відео-рекламі з використанням анімаційних об’єктів, ознайомлення з усіма етапами створення анімаційних роликів.

Програмні результати навчання

- Здатність до застосування вмінь у створенні анімованих відео-роликів, відео-презентацій із використанням анімації. - Готовність до фахової діяльності в галузі медіа-реклами, у створенні відео-презентацій з об’ємним моделюванням. - Здатність до науково-дослідницької діяльності у сфері дизайну та реклами. Розумова активність, творчий (нестандартний) підхід у вирішенні завдань будь-якої складності. Креативність. Прагнення до особистісно-професійного росту, творчої реалізації в мистецтві та дизайні.

Підрозділ

Кафедра дизайну,
Інститут мистецтв

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0