Юридична лінгвістика

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

“Юридична лінгвістика” зорієнтована на дослідження особливостей взаємодії мови і права, необхідних філологові у його повсякденній професійній діяльності, зокрема з’ясування специфіки формування мовної політики держави, законодавчої регламентації особливостей функціонування мов і варіантів однієї мови в Україні, різних проявів мовленнєвої поведінки, використання засобів мови для створення й інтерпретації юридичних текстів різних жанрів.

Мета курсу

Розширення ерудиції в галузі філології

Програмні результати навчання

Уміння аналізувати мову в синхронії та діахронії, користуючись системою основних понять і термінів мовознавства.

Автори курсу

Олена Леонідівна Доценко

Викладачі

Олена Леонідівна Доценко

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 0 0 4