Історія світової культури

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

 Кожна історична епоха мала свої цінності, на тлі яких формувалися твори мистецтва і культури. Отже, в центрі уваги курсу стоїть проблема вивчення різних культур як форм суспільно-духовної свідомості в конкретну історичну епоху. Саме таким шляхом виявляються загальносвітові духовні і моральні цінності, відображені в предметах мистецтва.

Мета курсу

Формування у студентів духовної культури розвиненої особистості; створення світоглядних передумов для розуміння шляхів розвитку духовної культури країн Європи протягом історичного розвитку європейських народів, допомогти студентам усвідомити себе суб’єктом культурної творчості

Програмні результати навчання

Знання загальних напрямів та закономірностей процесу розвитку світової культури; вміння розкривати характер зв’язків між культурними надбаннями народів світу; здатність визначати основні підходи до розуміння сучасних проблем світової культури; процесу розвитку окремих видів мистецтва народів світу.

Підрозділ

Кафедра всесвітньої історії ,
Історико-філософський факультет

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 0 0 0 0 0