Секція "Аеробіка"

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Дисципліна передбачає оволодіння студентом сучасними знаннями, практичними уміннями і навичками щодо профілактики серцево-судинних захворювань засобами фізичної культури і спорту шляхом регулярних практичних занять оздоровчого спрямування.  

Мета курсу

Послідовне формування фізичної культури особистості майбутнього фахівця відповідного рівня освіти та стану здоров’я шляхом залучення до регулярних практичних занять у секції оздоровчого кардіопротективного фітнесу на засадах системи знань щодо ведення здорового способу життя та профілактики серцево-судинних захворювань.

Програмні результати навчання

Здатність застосовувати на практиці знання щодо проведення практичних занять у секції оздоровчого кардіопротективного фітнесу; вміння розробляти індивідуальні плани оздоровчого тренування серцево-судинної та дихальної системи; оволодіння методами індивідуального дозування оздоровчих фізичних навантажень та їхнього оцінювання; самоконтроль під час навчальних і самостійних занять; засвоєння вимог техніки безпеки.

Автори курсу

Оксана Володимирівна Зеленюк

Підрозділ

Кафедра спорту та фітнесу,
Факультет здоров`я, фізичного виховання і спорту

Викладачі

Ірина Ігорівна Бистра, Наталія Леонідівна Боляк, Наталія Григорівна Гаврилова, Любов Ігорівна Данило, Валентина Василівна Чекмарьова

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0