Історія запорозького козацтва

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Історіографія та джерела історії запорозького козацтва. Витоки українського лицарства. Перші козацькі громади на південному пограниччі. Дмитро Вишневецький і будівництво  Хортицького замку. Заснування Запорозької Січі на Томаківці та організація січової громади. Сухопутні та морські походи. Самійло Кішка і Петро Сагайдачний. Реєстрове військо на Базавлуцькій та Микитинській Січі. Участь запорожців у Визвольній війні середини XVII ст. Суперництво Січі з Гетьманщиною. Кошові отамани Іван Сірко, Петро Іваненко та Кость Гордієнко. Запорожжя під зверхністю Російської імперії. Вольності Війська Запорозького. Петро Калнишевський. Участь запорожців у російсько-турецьких війнах. Військове мистецтво запорозького козацтва. Традиції запорожців у військових формуваннях ХХ ст.

Мета курсу

Ознайомлення студентів з еволюцією життя запорозької громади та її спадкоємців. Розкриття значення запорозького козацтва в українській історії.

Програмні результати навчання

Набуття знань про історію запорозького козацтва та визначення його ролі в державотворчих процесах.

Автори курсу

Віталій Олексійович Щербак

Підрозділ

Кафедра історії України,
Історико-філософський факультет

Викладачі

Віталій Олексійович Щербак

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 0 0 0