Глибинна психологія та основи психоаналізу


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Дисципліна пропонує поглиблений виклад основних теорій глибинної психології, психоаналітичних концепцій.  Курс сприяє  розвитку модусу глибинно-психологічного розуміння  психічних феноменів

Мета курсу

розширення базової фахової компетентності «Уміння застосовувати знання та розуміння основних концепцій, теорій та фактів для прогнозування стратегії професійної діяльності»

Програмні результати навчання

Уміння застосовувати принципи і парадигми глибинної психології до розуміння проявів психічної активності людини.

Автори курсу

Маланьїна Тетяна Михайлівна

Викладачі

Маланьїна Тетяна Михайлівна

Період навчання

4-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 0 4 4
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0