Сучасні методи дослідження соціальної інформації

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Курс містить фахові поняття про основні концепції соціальної інформатики, сутність інформаційного способу життя, програми розвитку інформатизації суспільства, українські та зарубіжні програми інформатизації соціальної сфери, про сучасні методи дослідження соціальної інформації. Також викладено на професійному рівні відомості про соціальні мережі в інформаційному суспільстві, про електронне урядування, електронну комерцію та сучасні технології дослідження у цих сферах.

Мета курсу

Формування сучасного рівня знань з методології, теорії методу і процесу, методичного забезпечення науково-дослідної діяльності, надання системних відомостей про сучасні методи дослідження соціальної інформації, розвиток компетенцій самостійного здійснення наукових досліджень та отримання нових знань, обробки та презентації результатів виконаної наукової роботи, забезпечення готовності магістрантів до професійної діяльності у галузі соціальної інформації.

Програмні результати навчання

- знання актуальних напрямів наукових досліджень в інформатиці, таких як соціальна інформатика, соціальна статистика. - знання і навички із моделювання соціальних процесів, сучасних технологій дослідження соціальної інформації. - здатність вимірювати фізичні й інші показники соціальної інформатики для виконання досліджень шляхом планування, виконання та аналізу експериментів, досліджуючи отримані результати в контексті існуючих теорій, робити відповідні висновки, враховуючи ступінь невизначеності.

Автори курсу

Тетяна Іванівна Носенко

Підрозділ

Кафедра комп`ютерних наук і математики,
Факультет інформаційних технологій та управління

Викладачі

Ірина Вікторівна Машкіна

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 0 0 0