Практикум «Символи і знаки в рекламі та видавничій справі»

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Практикум передбачає вивчення системи символів і знаків, яка склалася в результаті культурно-історичного розвитку людства, та використання набутих студентами знань в рекламній діяльності та видавничій справі

Мета курсу

Дати додаткові знання, необхідні для поглиблення фахової компетентності спеціаліста в галузі реклами та видавничої справи, здатного забезпечити конкурентоспроможний рівень діяльності рекламної агенції та видавництва

Програмні результати навчання

Після завершення практикуму майбутні фахівці отримають можливість застосовувати набуті знання при роботі з рекламними та видавничими проектами, користуючись тими світоглядними концепціями в галузі символіки та знаків, які створило людство протягом історичного розвитку культури, естетики та духовності. Також обізнаність молодого фахівця з особливостями системи символів і знаків гарантує вищий загальний рівень творчої реалізації рекламних та видавничих проектів, посилює спроможність якісної реалізації проектних завдань, дозволяє виявляти розуміння знакової природи вербального і візуального тексту та головних законів семіозису, уможливлює генерування нових ідеї у професійній сфер

Автори курсу

Тарас Вікторович Полковенко

Підрозділ

Кафедра видавничої справи та редагування,
Інститут журналістики

Викладачі

Тарас Вікторович Полковенко

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0