Переклад стандартизованої документації

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Курс спрямовано на підготовку студентів до перекладу стандартизованої документації шляхом навчання їх основним компонентам документів різних типів, вивчення різних стандартів, у тому числі транслітерації, правил перекладу назв організацій та підприємств, а також відповідності різних форм власності у різних країнах світу з точки зору їх перекладу. У результаті вивчення курсу «Переклад стандартизованої документації» студенти мають отримати знання з основних правил складання стандартизованої документації, тобто знати основні компоненти та реквізити документів різних типів, з правил транслітерації, що діють в Україні та Європейському Союзі. Вони мають навчитися перекладати стандартизовані документи технічного та юридичного типів з англійської мови на українську і з української на англійську.

Мета курсу

Мета: підготовка студентів до перекладу стандартизованої ділової документації. Завдання: 1) Навчити перекладу технічних документів з англійської на українську мову і з української на англійську; 2) Надати знання і сформувати навички перекладу юридичних особистих документів з англійської на українську мову і з української на англійську; 3) Навчити перекладати юридичні документи організацій та компаній з англійської на українську і з української на англійську мову.

Програмні результати навчання

Перекладу технічних документів з англійської на українську мову і з української на англійську; Знання і навички перекладу юридичних особистих документів з англійської на українську мову і з української на англійську; Переклад юридичних документів організацій та компаній з англійської на українську і з української на англійську мову.

Підрозділ

Кафедра англійської філології та перекладу,
Інститут філології

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 0 0 0