Психологія успіху

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Дисципліна пропонує виклад основних теоретичних та методологічних основ психології успішності особистості, з’ясування сутності, природи, характеру успіху, розкриття закономірностей його досягнення в суспільстві. Курс сприяє ознайомленню студентів із механізмами та шляхами підвищення власної успішності; формуванню уявлення про шляхи, прийоми вдосконалення; створення моделі успішності бакалавром.

Мета курсу

розширення загальної компетентності «Формування психологічних якостей успішного конкурентоспроможного працівника, навичок ефективного планування професійної діяльності та професійного шляху».

Програмні результати навчання

Уміння визначати власні психологічні ресурси з метою досягнення професійного та життєвого успіху. Формування навиків успішної самореалізації майбутнього професіонала за рахунок індивідуально розробленої та створеної ефективної моделі власної успішності.

Автори курсу

Оксана Анатоліївна Краєва

Підрозділ

Кафедра практичної психології,
Інститут людини

Викладачі

Оксана Анатоліївна Краєва

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0 0 0