Правознавство

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Навчальна дисципліна присвячена вивченню: основ держави і права; конституційного права України; основ адміністративного права та конкретних стягнень за вчинення правопорушень; основ кримінального права та покарань за вчинення злочинів; загальних засад цивільного права, отримання спадщини у спадок, порядку укладання договорів; основ сімейного права, порядку укладання та розірвання шлюбу, умов шлюбного контракту; основ трудового права України, умов працевлаштування, робочого часу та часу відпочинку; розгляду та вирішенню життєвих ситуацій у різних галузях права.

Мета курсу

Розширення знань студентів з основних галузей права; ознайомлення з провідними правами та обов’язками громадянина; формування самостійного мислення та власної оцінки норм нормативно-правових актів національного та міжнародного законодавства, здатності застосовувати їх до конкретних ситуацій майбутньої професійної діяльності та особистого життя; виховувати впевненість у необхідності дотримання правових норм.

Програмні результати навчання

- знання загальних положень основних галузей права України; - знання основних нормативно – правових актів, які регулюють сферу майбутньої професійної діяльності; - вміння користуватися правовими актами та юридичною літературою; - вміння здійснювати правовий аналіз конкретних суспільних відносин та самостійно класифікувати їх відповідно до конкретної галузі права.

Автори курсу

Наталія Олександрівна Обловацька

Підрозділ

Кафедра публічного та приватного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Ольга Михайлівна Байталюк, Олександр Іванович Нікітенко, Наталія Олександрівна Обловацька

Період навчання

3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 4 0 0