Дизайн життєвого простору

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Навчальна дисципліна спрямована на формування у струдентів знань про підхід дизайн мислення щодо проектування студентами власного життєвого простору через практичне застосування дизайн мислення у проектуванні життя та кар^єри. Змістовний модуль І. Дизайн мислення як головна складова життєвого проекту. Формування погляду на власне життя як на проект. Дизайн мислення - основа життєвого проекту. Особистісна рефлексія як механізм побудови життєвого простору. Фіксація позитивних емоцій. Формуємо образ ідеальної діяльності. Брейншторм як  асоціфтивний аналіз та ідейний інструмент. Змістовний модуль ІІ. Проектування твого життя. Внутрішній ресурс особистості як складова побудови життєвого протору. Комплекс стратегічного планування. Можливі ризики та наслідки. Готовність та відповідальність за власний життєвий вибір. Життєві кризи - шляхи виходу. "Перезавантаження" життєвого простору. Змістовний модуль ІІІ. Життєвий вибір як фактор особистісного саморуху. Психологічні можливості для саморуху. психологія вибору. Критерії готовності вибирати.  Спроможність до життєвого вибору та психологічні техніки її розвитку. Розвитку здатності до вибору. Змістовний модуль ІV. Коучингові техніки побудови життєвого простору. Коучинг як інструмент фахівця здатного до самовдосконалення. Коучинг життєвої стратегії. Внутрішній потенціал коучингових технологій побудови життєвого простору особистості. Індивідуальна програма дизайну життєвого простору особистості.

Мета курсу

Розширення загальних компетенцій студента у галузі особистісної реалізації, формування умінь достратегічного планування власного життєвого простору.

Програмні результати навчання

Вивчення дисципліни передбачає формування у студентів здатності та готовності до: - оволодіння навичками дизайн мислення; - використання проектних технологій щодо побудови життєвого простору студента; - формування умінь виходу із зони комфорту; - формування внутрішньої рефлексивної позиції щодо життєвого вибору студента.

Автори курсу

Вікторія Вікторівна Фурман

Підрозділ

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології,
Інститут людини

Викладачі

Максим Володимирович Москальов, Вікторія Вікторівна Фурман, Олена Михайлівна Шевцова

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 4 4 4 0 0