Правнича лінгвістика


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

“Правнича лінгвістика” дозволяє дослідити особливості взаємодії мови і права, необхідні правникові у його повсякденній професійній діяльності: особливості кваліфікації правопорушень і злочинів, пов’язаних з мовленнєвою діяльністю; дотримання мовних прав особи, правильне використання засобів мови у законотворчій і правозастосувальній діяльності. *«Правничу лінгвістику» слід обирати за умови, якщо студент вивчив дисципліни лінгвістичного спрямування

Мета курсу

Поглиблення здатності застосовувати лінгвістичні знання та лінгвальні навички в правозастосовній і правотворчій діяльності

Програмні результати навчання

Забезпечення юридичної практики спеціальними лінгвістичними знаннями

Автори курсу

Доценко Олена Леонідівна

Викладачі

Доценко Олена Леонідівна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 8 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 20 20 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 4 4 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 28 28 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1