Реабілітаційний та екологічний туризм

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів спеціальності «Фізична реабілітація» та «Фізичне виховання».  Реабілітаційний туризм має великий вплив на оздоровлення літніх людей та людей з обмеженими можливостями. Реабілітаційний туризм є чинником, що протидіє гіпокінезії, яка деструктивно впливає на здоров`я і психіку. Рухові обмеження значно знижують життєві можливості, служать причиною гноблення, зневіри, стресу, втрати віри в себе. Через туризм здійснюється терапія і профілактика психосоматичних захворювань, підтримання фізичної форми і здоров`я. Екологічний туризм - це подорож з відповідальністю перед навколишнім середовищем по відношенню до непорушеним природним територіям з метою вивчення і насолоди природою і культурними пам`ятками, яке сприяє охороні природи, забезпечує активну соціально-економічну участь місцевих жителів і отримання ними переваг від цієї діяльності.

Мета курсу

Мета курсу – розширення базової фахової компетентності бакалаврів спеціальності «Фізична реабілітація» та «Фізичне виховання» з питань використання реабілітаційного та екологічного туризму у відновленні здоров’я людей різного віку та з різною патологією.

Програмні результати навчання

Здатність визначити ефективні підходи до вибору необхідних заходів реабілітаційного та екологічного туризму у відновленні здоров’я людей різного віку та з різною патологією.

Автори курсу

Підрозділ

Кафедра фізичного виховання та педагогіки спорту,
Факультет здоров`я, фізичного виховання і спорту

Викладачі

Сергій Леонідович Пітенко

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 2 0 0 0 0 0