Дитячий масаж

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів спеціальностей «Фізична реабілітація» та «Фізичне виховання». Мета: вивчення основ масажу, сформувати знання, вміння і практичні навички з проведення основних та додаткових прийомів дитячого масажу, застосовувати у фізичному вихованні здорової дитини, а також у комплексній терапії при захворюваннях у дітей різного віку, як засіб виховання, загартування та зміцнення здоров’я.

Мета курсу

Мета курсу – розширення базової фахової компетентності бакалаврів спеціальностей «Фізична реабілітація» та «Фізичне виховання» з використання дитячого масажу для нормалізація функцій організму дітей при різних захворюваннях та ушкодженнях.

Програмні результати навчання

Здатність продемонструвати техніку виконання основних та допоміжних прийомів масажу з урахуванням ділянки тіла та індивідуальних особливостей дитини, надавати рекомендації щодо його проведення іншою особою.

Автори курсу

Наталія Павлівна Гнутова

Підрозділ

Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології,
Факультет здоров`я, фізичного виховання і спорту

Викладачі

Наталія Павлівна Гнутова, Тетяна Гадульзянівна Харченко

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (6) 0 0 6 0 0 0