Спортивний масаж

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів спеціальності «Фізична реабілітація» та «Фізичне виховання». Мета: підготовка спортсменів до спортивної діяльності, вдосконалення фізичних якостей, досягнення спортивної форми і більш тривалого її підтримання, відновлення та підвищення працездатності спортсменів перед змаганнями, боротьба зі втомою, профілактика та лікування травм у спортсменів різних видів спорту.

Мета курсу

Мета курсу – розширення базової фахової компетентності бакалаврів спеціальності «Фізична реабілітація» та «Фізичне виховання» з питань використання спортивного масажу для відновлення та підвищення працездатності спортсменів різних видів спорту.

Програмні результати навчання

Здатність продемонструвати техніку виконання спортивного масажу з урахуванням етапу спортивного тренування, характеру навантажень, функціонального стану спортсмена.

Автори курсу

Гнутова Наталія Павлівна

Підрозділ

Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології,
Факультет здоров`я, фізичного виховання і спорту

Викладачі

Гнутова Наталія Павлівна, Рижковський Володимир Олегович

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (6) 0 0 3 3 0 0
Години (180)
Лекції 0 0 8 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 34 34 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 6 6 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 42 42 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1