Методика логопедичного масажу

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни: методика проведення логопедичного масажу в залежності від стану м’язового тонусу та емоційного стану дитини; техніка використання логопедичного масажу при різних порушеннях розвитку мовлення дитини; інструментальні методи  використання логопедичного впливу (зонди, інноваційнй пристрої тощо); методика проведення масажу дітям раннього віку;   нетрадиційні методи корекційно-компенсаторного впливу в  роботі з особами, які мають різні порушення мовлення (точковий масаж, метод метамірної стимуляції, самомасаж тощо); комплексне використання логопедичного масажу, масажу рук та логопедичної лікувальної фізкультури.

Мета курсу

Поглиблене вивчення методів корекційно-компенсаторного впливу в роботі з особами, які мають різні порушення мовлення; поглиблення і розширення основної фахової логокорекційної компетентності .

Програмні результати навчання

Оволодіння методикою логопедичного масажу. Формування навичок проведення логопедичного масажу.

Підрозділ

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти,
Інститут людини

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (6) 0 0 3 3 0 0
Години (180)
Лекції 0 0 14 14 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 14 14 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 6 6 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 56 56 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1