Глибинна психологія та основи психоаналізу

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Дисципліна пропонує поглиблений виклад основних  психоаналітичних концепцій та теорій глибинної психології. Курс сприяє розвитку модусу глибинно-психологічного розуміння психічних феноменів

Мета курсу

Розширення фахової компетентності «Уміння застосовувати знання та розуміння основних концепцій, теорій та фактів для прогнозування стратегії професійної діяльності»

Програмні результати навчання

Знання та навички застосовування глибинно-аналітичних принципів і парадигм до розуміння проявів психічної активності людини.

Автори курсу

Маланьїна Тетяна Михайлівна

Підрозділ

Кафедра практичної психології,
Інститут людини

Викладачі

Маланьїна Тетяна Михайлівна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 28 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 28 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 56 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0