Секція "Аеробіка"

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Оволодіння тілесно-орієнтованими знаннями, уміннями та навичками щодо оздоровчого тренування серцево-судинної системи, оптимального фізичного розвитку та формування життєво важливих рухових компетенцій; зростання рухової активності та збереження здоров'я; виховання позитивного ставлення до потреб власного тіла; усвідомлення корисності систематичної рухової активності впродовж всього життя. Програма визначає обсяг знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-квалілфікаційної характеристики, алгоритму опанування навчального матеріалу дисципліни, необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

Мета курсу

Послідовне формування фізичної культури особистості фахівця відповідного рівня освіти; формування фізичних здібностей студентів і вміння реалізовувати їх у соціально-професійній та фізкультурній діяльності; розширення фахової компетентності бакалаврів із питань зміцнення здоров’я, сприяння правильному формуванню та всебічному розвитку організму, профілактики захворювань, забезпечення високого рівня фізичного стану, працездатності тощо. Вивчення дисципліни «Сучасні ефективні технології кардіопротективного способу життя (практичний аспект)» формує у студентів наступні компетенції: - - засвоєння знань щодо формування розуміння ролі фізичного виховання в розвитку особистості і підготовки її до професійної діяльності, мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури; - формування системи знань із фізичної культури та кардіопротективного способу життя, необхідних в процесі життєдіяльності, навчання, роботи; - набуття студентами фонду рухових умінь і навичок, забезпечення загальної і професійно–прикладної фізичної підготовленості випускників КУ імені Бориса Грінченка до життєдіяльності й обраної професії; - надбання студентами досвіду творчого використання засобів оздоровчого тренування кардіо системи для досягнення особистої й професійної мети.

Програмні результати навчання

Основи розробки індивідуального оздоровчого тренування серцево-судинної системи. Методи дозування фізичних навантажень. Самоконтроль під час навчальних та самостійних занять. Техніка безпеки на заняттях оздоровчого спрямування.

Автори курсу

Зеленюк Оксана Володимирівна

Підрозділ

Кафедра спорту та фітнесу,
Факультет здоров`я, фізичного виховання і спорту

Викладачі

Бистра Ірина Ігорівна, Боляк Наталія Леонідівна, Гаврилова Наталія Григорівна, Данило Любов Ігорівна, Чекмарьова Валентина Василівна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 4 4 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 24 24 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 4 4 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 28 28 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1