Школа виживання в екстремальних ситуаціях (туристичні походи)

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Основним організаційно – педагогічним принципом дисципліни є диференційоване використання засобів спортивного туризму на заняттях зі студентами різної статі та віку з урахуванням стану їхнього здоров’я, ступеня фізичного розвитку та рівня фізичної підготовленості

Мета курсу

Фізичне виховання є невід’ємною частиною формування загальної і професійної культури сучасного спеціаліста, є одним із засобів формування всебічно розвинутої особистості, фактором зміцнення здоров’я, оптимізації фізичного та психічного стану студентів у процесі професійної підготовки. Компетентність цієї навчальної дисципліни здійснює дієвий вплив на збереження та зміцнення здоров’я студента, їх фізичного розвитку, фізичної підготовленості

Програмні результати навчання

Програмні спортивні нормативи та вимоги

Автори курсу

Підрозділ

Кафедра спорту та фітнесу,
Факультет здоров`я, фізичного виховання і спорту

Викладачі

Білецька Вікторія Вікторівна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (6) 3 3 0 0 0 0
Години (180)
Лекції 4 4 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 38 38 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 6 6 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 42 42 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1