Веб-програмування

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Курс містить сучасні відомості про таблиці каскадних стилів, створення інтерактивних Веб-сайтів з використанням мови JavaScript і динамічного HTML, програмування на JavaScript, основи програмування на PHP, проектування та створення веб-баз даних, збереження та отримання даних, з’єднання з сервером MySQL засобами PHP, виконання запитів і обробка результатів.

Мета курсу

Набуття студентами знань про Web-програмування, освоєння можливостей мов JavaScript, ASP, PHP для програмування Web-сайтів і Web-інтерфейсів до баз даних.

Програмні результати навчання

- Володіти базовими знаннями щодо специфікації CSS, інтеграції таблиці стилів в HTML документ, типів селекторів і особливості їх використання, наслідування стилів, стилів оформлення тексту, блочної розмітки веб-сторінки. - Мати уявлення про створення інтерактивних Веб- сайтів з використанням мови JavaScript і динамічного HTML, взаємодію з сервером за технологією Ajax, використання плагінів. - Здатність застосовувати об’єктно-орієнтоване програмування на PHP, демонструвати навички збереження та отримання даних, використання масивів, роботи з текстом, регулярними виразами, повторного використання коду і створення функцій. - Здатність демонструвати взаємодію з файловою системою і сервером, роботу з датою і часом, створення графіки, керування сесіями. - Володіти навичками використання баз даних при розробці Веб-застосувань, проектування веб-баз даних, створення баз даних, з’єднання з сервером MySQL засобами PHP.

Автори курсу

Яскевич Владислав Олександрович

Підрозділ

Кафедра комп`ютерних наук і математики,
Факультет інформаційних технологій та управління

Викладачі

Яскевич Владислав Олександрович

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (5) 3 2 0 0 0 0
Години (150)
Лекції 6 4 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 36 24 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 6 4 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 42 28 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1