Крос-платформне програмування

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

У контексті рівнів крос-платформного програмування описуються характерні для кожного рівня мови програмування, а саме: С, С++ для рівня компіляції та С#, Java для рівня виконання. Для крос-платформних мов на рівні виконання описуються використовувані для цього технології, виявляються переваги і недоліки даного підходу і порівнюються варіанти реалізації багатоплатформності в різних мовах. Розглядається поняття крос-компіляції. Виділяється поняття апаратної багатоплатформності. Дається поняття емулятора як апаратної, так і програмної платформ. Описуються різні крос-платформні середовища розробки: Code::Blocks, Eclipse, MonoDevelop, QDevelop. Розглядаються крос-платформні бібліотеки: Glib, Qt, GTK +, STL, Pthreads та ін.

Мета курсу

Поглиблення фахової компетентності за вибірковою спеціалізацією "Програмування"

Програмні результати навчання

- Володіти базовими знаннями щодо основних парадигм проектування програмного забезпечення: структурної, об’єктно-орієнтованої, компонентної, аспектно-орієнтованої, сервіс-орієнтованої, мультиагентної, розподіленої тощо. - Володіти системним програмним забезпеченням, знати принципи роботи компіляторів, інтерпретаторів, компонувальників, налагоджувачів, утиліт, систем управління файлами, драйверів та ін. - Здатність застосовувати технології програмування, засновані на структурній, об’єктно-орієнтованій, компонентній, аспектно-орієнтованій, сервіс-орієнтованій, мультиагентній, розподіленій, логічній та інших парадигмах. - Здатність проектувати WEB-ресурси з інтеграцією зовнішніх даних і програмних продуктів за допомогою технологій Java, Perl, PHP тощо.

Автори курсу

Яскевич Владислав Олександрович

Підрозділ

Кафедра комп`ютерних наук і математики,
Факультет інформаційних технологій та управління

Викладачі

Гладун Марія Анатоліївна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (5) 0 0 0 5 0 0
Години (150)
Лекції 0 0 0 20 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 50 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 10 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 70 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1