Атрибутивні стилі особистості: діагностика та психокорекція


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Дисципліна пропонує виклад основних методик дослідження атрибутивного стилю. Курс сприяє розумінню атрибутивного стилю як феномену індивідуальної свідомості, що чинить вплив на формування людиною образу ситуації, пов'язаний з її успішністю, психічним та соматичним здоров’ям та інш. Курс також створює інформаційну базу для дослідницьких робіт.

Мета курсу

Поглиблення фахової компетентності «Уміння застосовувати діагностичні методики, адекватні досліджуваній психічній реальності та завданню вирішення наукової (практично-наукової, науково-педагогічної) проблеми», формування у студентів вміння використовувати новітні методи діагностики атрибутивних стилів, інтерпретувати отримані результати.

Програмні результати навчання

Уміння застосовувати засоби діагностики, інтерпретувати отримані результати, будувати програму корекції атрибутивного стилю та реалізовувати її на практиці

Автори курсу

Клібайс Тетяна Володимирівна

Викладачі

Клібайс Тетяна Володимирівна

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 0 4 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0