Східний та точковий масаж

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів спеціальності «Фізична реабілітація»  та «Фізичне виховання». Мета: лікування та нормалізація функцій організму при різних захворюваннях та ушкодженнях, підвищення та підтримка життєвого тонусу організму, зміцнення здоров’я, попередження та профілактика захворювань на всіх етапах фізичної реабілітації хворих.

Мета курсу

Мета курсу – розширення базової фахової компетентності бакалаврів спеціальності «Фізична реабілітація» та «Фізичне виховання» з питань використання східного та точкового масажу для нормалізація функцій організму при різних захворюваннях та ушкодженнях.

Програмні результати навчання

Здатність продемонструвати техніку виконання основних та допоміжних прийомів масажу з урахуванням ділянки тіла та індивідуальних особливостей пацієнта, уміння виконувати самомасаж та надавати рекомендації щодо його проведення іншою особою.

Автори курсу

Гнутова Наталія Павлівна

Підрозділ

Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології,
Факультет здоров`я, фізичного виховання і спорту

Викладачі

Харченко Галина Дмитрівна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (6) 0 0 0 6 0 0
Години (180)
Лекції 0 0 0 12 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 72 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 12 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 84 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1