Арт-терапія у фізичній реабілітації

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до циклу практичної підготовки бакалаврів спеціальності "Фізична реабілітація". Арт-терапія є невід'ємною частиною соціальних заходів профілактичного й реабілітаційного характеру. Мета арт-терапії надати можливість особистості виразити себе рухами, кольором, формою, пластикою, глиною, ландшафтом. Арт-терапія - це корекція способу синтезу здоров'я, душі і тіла, сформованого в єдиний цілісний образ ідеалізації здоров'я.

Мета курсу

Мета курсу – розширення базової фахової компетентності бакалаврів спеціальності «Фізична реабілітація» з питань застосування сучасних методик арт-терапії у реабілітаційному процесі.

Програмні результати навчання

Здатність визначити ефективні підходи до вибору необхідної методики арт-терапії з лікувальним призначенням, усвідомлювати особливості використання засобів арт-терапії при різних захворюваннях і травмах.

Підрозділ

Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології,
Факультет здоров`я, фізичного виховання і спорту

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 0 0 0