Апаратна фізіотерапія

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів спеціальності «Фізична реабілітація». Направлена на формування системи теоретичних знань, практичних вмінь та навичок з використання фізичних факторів зовнішнього середовища в їхньому природному або преформованому вигляді з метою відновлення здоров’я або профілактики порушень здоров’я людей. ція». Направлена на формування системи теоретичних знань, практичних вмінь та навичок з використання фізичних факторів зовнішнього середовища в їхньому природному або преформованому вигляді з метою відновлення здоров’я або профілактики порушень здоров’я людей.  

Мета курсу

Мета курсу – формування у студентів цілісного уявлення про можливості використання методів фізіотерапії в лікувальному процесі, а також оволодіння методиками проведення фізіотерапвтичних процедур при різних захворюваннях

Програмні результати навчання

Здатність аналізувати і прогнозувати вплив фізичного чинника на організм пацієнта та призначати відповідні реабілітаційні заходи у відновлювальних періодах. Здатність планувати методи фізіотерапії для хворих на стаціонарному, поліклінічному та санаторному етапах при захворюваннях, травмах, після хірургічних втручань. Здатність демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у фізіотерапії.

Автори курсу

Бісмак Олена Василівна

Підрозділ

Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології,
Факультет здоров`я, фізичного виховання і спорту

Викладачі

Бучинський Сергій Никодимович

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (5) 0 0 0 5 0 0
Години (150)
Лекції 0 0 0 16 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 54 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 10 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 70 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1