Біоетика

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів спеціальності «Фізична реабілітація». Дисципліна слугує для всебічної і гармонійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації на гуманістичних засадах з метою оптимізації відновлення та збереження здоров’я  

Мета курсу

Мета курсу – розширення базової фахової компетентності бакалаврів спеціальності «Фізична реабілітація» з питань визначення етичних проблем у взаємодії лікаря і пацієнта, дослідження соціальних, екологічних, медичних та соціально-правових проблем, що стосуються не тільки людини, але і будь-яких живих організмів, включених в екосистеми, що оточують людину.

Програмні результати навчання

Здатність оцінювати результати розвитку нових технологій та ідей в медицині та біології в цілому, встановлювати критерії безпеки фізичного навантаження й інших методів відновного лікування.

Автори курсу

Рижковський Володимир Олегович

Підрозділ

Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології,
Факультет здоров`я, фізичного виховання і спорту

Викладачі

Тимчик Олеся Володимирівна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (3) 3 0 0 0 0 0
Години (90)
Лекції 10 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 32 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 6 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 42 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1