Хвороби, які передаються статевим шляхом (Статеві хвороби)

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки. Дисципліна належить до дисциплін медико-біологічного спрямування. Статеві відносини є важливою частиною нашого життя. Випадкові сексуальні зв’язки асоціюються з ризиком передачі різноманітних захворювань. Реальна загроза здоров’ю наступного покоління – це інфекції, що передаються статевим шляхом, частота яких з кожним роком збільшується. Тому особлива увага має приділятися статевому вихованню підлітків, студентів, своєчасній діагностиці і проведенню ефективного лікування певної інфекції.

Мета курсу

Поглиблене вивчення захворювань, які передаються статевим шляхом. Формування загальних компетентностей передбачає здатність фахівця використовувати в конкретній ситуації набуті знання, вміння, навчальний та життєвий досвід, володіння методами пошуку необхідної інформації, вмінням її аналізувати, бачити проблеми і шляхи їх розв’язання.

Програмні результати навчання

Після опанування курсу студент повинен знати: основні терміни й поняття про будову, форму та гістологію органів; вікові та статеві особливості будови людського організму у зв'язку з функціями; особливості патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів та уміти: володіти спеціальною термінологією і методиками наукової дискусії, застосовувати набуті знання у житті людини. Cформувати у студентів систему знань про бактеріальні, вірусні, протозойні та грибкові інфекції.

Автори курсу

Олеся Володимирівна Тимчик

Підрозділ

Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології,
Факультет здоров`я, фізичного виховання і спорту

Викладачі

Олеся Володимирівна Тимчик

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (3) 0 0 3 0 0 0