Секція "Єдиноборства"

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Оволодіння системою практичних умінь і навичок з єдиноборств, розвиток й удосконалення технічних, фізичних, психофізичних можливостей, якостей і властивостей студентів. Послідовне набуття навичок для захисту, участь у змаганнях, здобуття перемог. 

Мета курсу

Фізичне виховання є невід’ємною частиною формування загальної і професійної культури сучасного спеціаліста, є одним із засобів формування всебічно розвинутої особистості, фактором зміцнення здоров’я, оптимізації фізичного та психічного стану студентів у процесі професійної підготовки. Компетентність цієї навчальної дисципліни здійснює дієвий вплив на збереження та зміцнення здоров’я студента, їх фізичного розвитку, фізичної підготовленості.

Програмні результати навчання

Програмні спортивні нормативи та вимоги

Автори курсу

Олена Володимирівна Лахтадир

Підрозділ

Кафедра спорту та фітнесу,
Факультет здоров`я, фізичного виховання і спорту

Викладачі

Олена Володимирівна Лахтадир

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0