Секція "Настільний теніс"

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Основним організаційно – педагогічним принципом дисципліни є диференційоване використання засобів фізичної культури (на прикладі настільного тенісу) на заняттях зі студентами різної статі та віку з урахуванням стану їхнього здоров’я, ступеня фізичного розвитку та рівня фізичної підготовленості.

Мета курсу

Фізичне виховання є невід’ємною частиною формування загальної і професійної культури сучасного спеціаліста, є одним із засобів формування всебічно розвинутої особистості, фактором зміцнення здоров’я, оптимізації фізичного та психічного стану студентів у процесі професійної підготовки. Компетентність цієї навчальної дисципліни здійснює дієвий вплив на збереження та зміцнення здоров’я студента, їх фізичного розвитку, фізичної підготовленості.

Програмні результати навчання

Програмні спортивні нормативи та вимоги

Автори курсу

Олена Володимирівна Лахтадир

Підрозділ

Кафедра спорту та фітнесу,
Факультет здоров`я, фізичного виховання і спорту

Викладачі

Анатолій Анатолійович Єретик, Олена Володимирівна Лахтадир, Олена Миколаївна Поляничко, Тетяна Владиславівна Соляник

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (8) 2 2 2 2 0 0