Секція "Загальна фізична підготовка"

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Дисципліна секції загальної фізичної підготовки є організаційно-програмним документом, що визначає зміст фізичного виховання як процесу оволодіння знаннями теорії та методики фізичного виховання; формування фізичної підготовленості студентів, вмінь та навичок в окремих спортивних дисциплінах (легка атлетика, гімнастика, волейбол, баскетбол та інші рухливі ігри тощо); виховання патріотизму, колективізму та загальнолюдських цінностей.

Мета курсу

Фізичне виховання є невід’ємною частиною формування загальної і професійної культури сучасного спеціаліста, є одним із засобів формування всебічно розвинутої особистості, фактором зміцнення здоров’я, оптимізації фізичного та психічного стану студентів у процесі професійної підготовки. Компетентність цієї навчальної дисципліни здійснює дієвий вплив на збереження та зміцнення здоров’я студента, їх фізичного розвитку, фізичної підготовленості.

Програмні результати навчання

Програмні спортивні нормативи та вимоги

Автори курсу

Валентина Миколаївна Туманова

Підрозділ

Кафедра спорту та фітнесу,
Факультет здоров`я, фізичного виховання і спорту

Викладачі

Анатолій Анатолійович Єретик, Олена Володимирівна Лахтадир, Тетяна Владиславівна Соляник, Валентина Миколаївна Туманова, Юрій Іванович Тупиця, Сергій Володимирович Швець

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0