Економіка інформаційної безпеки

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

У курсі на науковому рівні студенти отримають знання сутності і основного змісту економічної безпеки держави, регіону, підприємства, особистості, основних критеріїв та показників рівня безпеки, методів аналізу комерційного ризику, проблеми моделювання в системі інформаційної безпеки.

Мета курсу

розширення/поглиблення фахової компетентності

Програмні результати навчання

Студенти здобудуть достатні наукові знання і навички проектування майбутньої професійної діяльності з урахуванням її значущості для громадянина та держави, а також напрямків розвитку економічної безпеки. Здатність: - розробляти систему індикаторів економічної безпеки; - оцінювати порогові значення індикаторів та їх обґрунтування; - застосовувати заходи та механізми забезпечення економічної безпеки країни; - здійснювати основи організації діагностики і моніторингу економічної безпеки. - визначати критерії оцінки соціально-економічної ситуації; - виявляти внутрішніх і зовнішніх загроз, оцінити їх; Знання для вирішення наступних задач: - обґрунтування інвестицій в інформаційну безпеку; - аналізувати економічну ефективність заходів інформаційної безпеки; - визначати особливості організаційної структури та організації робіт; - використовувати міжнародні та національні специфічні для сектора економіки вимоги та кращі практики і методики аналізу ризиків, оцінювання та управління ризиками Випускники будуть достатньо обізнаними із різними теоріями в оцінки ризиків інформаційної безпеки, що дозволить їм критично аналізувати публікації на цю тему.

Підрозділ

Кафедра комп`ютерних наук і математики,
Факультет інформаційних технологій та управління

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (8) 0 0 0 8 0 0