Оцінка ризиків інформаційної безпеки

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

У курсі на науковому рівні розглянуто області методів та інформаційних технологій оцінки ризиків інформаційної безпеки та їх подальшого застосування до вирішення складних прикладних та наукових інтелектуальних задач, пов’язаних з оцінкою ризиків виникнення несприятливих подій.  Зв'язок між оцінкою ризиків інформаційної безпеки і внутрішніми аудитами системи управління інформаційної безпеки.

Мета курсу

розширення/поглиблення фахової компетентності

Програмні результати навчання

Випускники здобудуть достатні наукові знання і навички проектування майбутньої професійної діяльності з урахуванням її значущості для громадянина та держави, а також напрямків розвитку інформаційної та кібербезпеки. Студенти будуть здатні: - використовувати інструментальні засоби оцінки наявних вразливостей; - оцінювати можливості та ефективність застосування, в тих чи інших умовах, інструментальних засобів оцінки вразливостей ІТ систем та мереж; Студенти матимуть достатні знання для вирішення наступних задач - розробляти та оцінювати моделі і політику безпеки на основі використання сучасних принципів, способів та методів теорії захищених систем - застосовувати політики, що базуються риск адаптивному контролі доступу - здійснювати аналіз ризиків функціонування ІКС: визначати послідовність аналізу, формувати моделі порушника та загроз, використовувати сучасні методи та методики аналізу ризиків, оцінювання та управління ризиками Випускники будуть достатньо обізнаними із різними теоріями в оцінки ризиків інформаційної безпеки, що дозволить їм критично аналізувати публікації на цю тему.

Підрозділ

Кафедра комп`ютерних наук і математики,
Факультет інформаційних технологій та управління

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (5) 0 0 5 0
Години (150)
Лекції 0 0 20 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 20 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 10 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 100 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 5 1 0
Максимальна кількість 5 1 0