Інформаційна безпека в соціальних мережах

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Призначення курсу – узагальнити та розширити знання студентів про функції і методи, що можуть бути реалізовані для усунення несанкціонованого доступу до інформації в комп’ютерних системах з боку сторонніх користувачів, та забезпечити їх необхідним знаннями і уміннями для захисту інформації.

Мета курсу

поглиблення фахової компетентності

Програмні результати навчання

- Студенти здобудуть фундаментальні знання та розуміння, що належать до актуальних напрямів наукових досліджень в інформатиці, таких як технології захисту інформації в комп’ютерних системах, методологія і методи наукових досліджень. Масштаб цих знань буде достатнім, щоб успішно стажуватися в одній із наукових груп. - Студенти матимуть достатні наукові знання і навички із правових і нормативних актів, які визначають систему захисту інформації в державі, моделювання соціальних процесів, щоб успішно проводити наукові дослідження під наглядом наставника. - Студенти будуть здатні вимірювати фізичні й інші показники соціальної інформатики для виконання досліджень шляхом планування, виконання та аналізу систем захисту інформації, досліджуючи отримані результати в контексті існуючих теорій, робити відповідні висновки, враховуючи ступінь невизначеності. - Студенти матимуть достатні наукові навички в галузі криптографічного захисту інформації та побудови асиметричної криптосистеми у структурі кільця і поля, для того, щоб успішно проводити наукові дослідження під наглядом наставника. - Студенти будуть достатньо обізнаними із різними теоріями в галузі захисту інформації в комп’ютерних системах, що дозволить їм критично аналізувати публікації на цю тему.

Автори курсу

Бессалов Анатолій Володимирович

Викладачі

Абрамов Вадим Олексійович

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4
Години (120)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 6 1 0
Максимальна кількість 6 1 0