Медико-біологічні основи статевих відносин


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс базується на засвоєнні знань про анатомію статевих органів людини, статеве розмноження (запліднення, штучне запліднення, зачаття, розвиток та формування зародка і плода, пологи). Розглядаються фізіологічні процеси, які відбуваються під час статевих відносин та вагітності жінки, звертається увага на особливості її харчування, дозування фізичних навантажень та характер режиму дня. Окрема увага приділяється контрацептивним засобам, плануванню вагітності та етіології венеричних захворювань.

Мета курсу

Практична підготовка студентів до гендерних відносин та сімейного статевого життя

Програмні результати навчання

В результаті вивчення курсу усвідомлюється потреба у формуванні та зміцненні репродуктивного здоров'я, осмислюється планування вагітності, роширюється розуміння цінності власного здорового способу життя.

Автори курсу

Омері Ірина Дмитрівна

Підрозділ

Кафедра фізичної терапії та ерготерапії,
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту.

Викладачі

Омері Ірина Дмитрівна

Період навчання

3-й рік, 4-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (3) 0 0 3 3 3 0
Години (90)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0