Блок дисциплін «Міжнародно-правові відносини»

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Блок «Міжнародно-правові відносини» включає такі дисципліни: Міжнародне інформаційне право (6 кредитів, 2 курс, 3 семестр), Теорія та практика міжнародних переговорів (6 кредитів, 2 курс, 4 семестр), Економічна дипломатія (4 кредити, 3 курс, 5 семестр), Міжнародна безпека (4 кредити, 3 курс, 6 семестр). Блок дисциплін спрямований на здобуття поглиблених знань теорії та практики міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, зовнішньої політики, міжнародної безпеки та міжнародних комунікацій. У результаті студенти набудуть кваліфікації для професійного політичного аналізу міжнародних відносин та зовнішньої політики держав.

Мета курсу

Опанування студентами сучасних підходів та інструментів у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, уміння правильно оцінювати ситуацію та формулювати дієву стратегію відстоювання національних інтересів.

Програмні результати навчання

• Використовувати норми права, що регулюють пошук, одержання, виробництво і поширення інформації в міжнародному масштабі, а також зростаючу роль міжнародних правових актів у світлі гарантованого права на свободу самовираження, нерозривний зв’язок норм права з їхнім практичним застосуванням відповідними органами. • Володіти системними знаннями щодо стратегії і тактики переговорного процесу; засвоїти навички роботи з дипломатичними, політичними та міжнародно-правовими джерелами, що регламентують сучасні міжнародні переговори; виявляти національні стилі ведення міжнародних переговорів; демонструвати етику та культуру поведінки на міжнародних переговорах; оволодіти методами та прийомами ведення переговорів і техніками аналізу переговорних ситуацій; сформувати практичні навички щодо підготовчої роботи і безпосереднього ведення міжнародних переговорів. • Оцінювати основні тенденції розвитку міжнародних економічних відносин, учасниками яких є держави й інші міжнародні актори; аналізувати проблеми розвитку міжнародних відносин. • Визначати проблеми території, захист суверенних прав держави, легітимне формування держави, визначення міжнародно-правового режиму морських просторів, повітряного та космічного простору, Арктики, Антарктики; проблеми юридичних підстав зміни державної території, боротьби з агресивними діями Російської Федерації проти України. Користуючись міжнародно-правовим інструментарієм вміти надавати багатосторонній, послідовний аналіз конфліктним ситуаціям, пов’язаним з територіальними проблемами. • Аналізувати концептуальні засади проблем міжнародної безпеки; параметри безпеки в сучасних міжнародних відносинах; роль міжнародних та неміжнародних конфліктів для середовища безпеки; значення міжнародної інформаційної безпеки в сучасному світі.

Автори курсу

Слюсаренко Ірина Юріївна

Підрозділ

Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Виговська Ольга Сергіївна, Кобилянська Людмила Миколаївна, Слюсаренко Ірина Юріївна

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (20) 6 6 4 4 0 0
Години (600)
Лекції 42 42 28 28 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 42 42 28 28 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 12 12 8 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 84 84 56 56 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0