Основи аніматорства з практикумом

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Зміст дисципліни спрямований на формування загальної культури особистості та розвиток умінь організації міжособистісної взаємодії, в основі якої лежать різні види мистецтва (театральне, кіномистецтво, циркове, мистецтво танцю тощо) та активна діяльність (мовленнєва, ігрова, рухова)

Мета курсу

Підготовка студентів до самовираження у різних видах діяльності та професійної організації дозвілля дорослих та дітей

Програмні результати навчання

Знання про культуру, форми, методи та технології організації дозвіллєвої діяльності представників різних верств населення. Уміння застосовувати засоби анімації для вирішення практичних завдань щодо використання потенціалу мистецтва, природи, фізичної культури з метою педагогічного просвітництва населення

Автори курсу

Половіна Олена Анатоліївна

Викладачі

Половіна Олена Анатоліївна, Стаєнна Олена Олександрівна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 0 0 0 2 0 0
Години (60)
Лекції 0 0 6 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 22 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 4 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 28 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0