Технології проектування вбудованих комп’ютерних систем

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Дисципліна передбачає формування сучасного рівня знань та набуття практичних навичок використання принципів та підходів до побудови та програмування вбудованих комп’ютерних систем, а також можливості їх використання в навчальній, науково-дослідницькій та майбутній професійній діяльності.

Мета курсу

розширення/поглиблення вибіркової фахової компетентності

Програмні результати навчання

Випускники здобудуть фундаментальні знання та розуміння, що належать до актуальних напрямів наукових досліджень в інформатиці, таких як мікропроцесорні та робототехнічні системи. Випускники матимуть достатні наукові знання і навички із моделювання, проектування і програмування вбудованих систем керування з використанням мікропроцесорної техніки. Випускники будуть достатньо обізнаними із різними теоріями та напрямками розвитку та виробництва електромеханічних і робототехнічних систем, щоб обрати цю галузь для майбутнього працевлаштування.

Автори курсу

Литвин Оксана Степанівна

Підрозділ

Кафедра комп`ютерних наук і математики,
Факультет інформаційних технологій та управління

Викладачі

Абрамов Вадим Олексійович

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 8 0 0
...з них дистанційно 0 4 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 24 0 0
...з них дистанційні 0 4 0 0
модульний контроль 0 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 80 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 12 1 0