Секція "Фітнес-танцювальні класи"

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Розширення спектру теоретично-методичних знань та практичних умінь і навичок  з музичної ритміки і хореографічної побудови танцювальних блоків та зв'язок, які можуть бути застосовані у повсякденному житті.

Мета курсу

Формування музичної, просторово-візуальної, міжособистісної, кінестетичної компетентностей.

Програмні результати навчання

Програмні спортивні нормативи та вимоги

Автори курсу

Данило Любов Ігорівна

Підрозділ

Кафедра спорту та фітнесу,
Факультет здоров`я, фізичного виховання і спорту

Викладачі

Сутуріна Олена Андріївна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 28 28 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 32 32 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 15 1 1
Максимальна кількість 15 1 1