Практикум “Жанри пресової журналістики”


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до циклу вибіркових дисциплін для поглиблення професійно-практичної підготовки редакторів. Предмет навчальної дисципліни – жанри пресової журналістики. Завдання -  навчитися створювати та редагувати тексти інформаційних, аналітичних та художньо-публіцистичних жанрів

Мета курсу

Поглибити (удосконалити) навички редагування тексту з урахуванням жанрової специфіки

Програмні результати навчання

Уміння cтворювати та редагувати оригінальний пресовий контент. Здатність обирати теми, жанри, стилі підготовки матеріалів для максимальної ефективності подання інформації.

Автори курсу

Масімова Лариса Гагіківна

Викладачі

Вернигора Ніна Миколаївна, Масімова Лариса Гагіківна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 6 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 50 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 8 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 56 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1