Практикум з художньої кераміки

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни – техніки художньої кераміки, основи роботи з глиною, від задуму виробу до обпалу

Мета курсу

Поглиблення спеціальної (фахової) компетентності у студентів спеціальності "Образотворче мистецтво" та розширення спеціальної (предметної) компетентності у студентів спеціальності "Дизайн"

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент має отримати: - знання основ з теорії та практики художньої кераміки та скла, - набути практичні навички роботи з глиною

Автори курсу

Олександр Андрійович Бородай

Підрозділ

Кафедра образотворчого мистецтва ,
Інститут мистецтв

Викладачі

Олександр Андрійович Бородай, Ольга Ігорівна Гаврилова

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (8) 2 2 4 0 0 0