Естетичний розвиток особистості за вальдорфською педагогікою

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

У результаті вивчення дисципліни студент має отримати загальне уявлення комплекс методів вальдорфської педагогіки, особливості застосування методики в умовах сучасної української освіти

Мета курсу

Формування загальних компетентностей (інформаційної, загальнокультурної, комунікативної)

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент має отримати загальне уявлення комплекс методів вальдорфської педагогіки, особливості застосування методики в умовах сучасної української освіти

Автори курсу

Людмила Миколаївна Волкова

Підрозділ

Кафедра образотворчого мистецтва ,
Інститут мистецтв

Викладачі

Людмила Миколаївна Волкова

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 0 0 0